23.4.12

Lichtenlijn gaat trillen

Op maandag 7 mei zullen in Knokke-Heist op de fiets- en voetgangersbrug “De Lichtenlijn” trillingsmetingen uitgevoerd worden. Tijdens de metingen op deze 90 ton wegende stalen constructie wordt de brug afgesloten voor voetgangers en fietsers. De Lichtenlijn verbindt de Zeedijk in Heist-West over de Elizabetlaan met het natuurgebied Sashul. Het onderzoek gebeurt in het kader van een eindwerk van 2 studenten industrieel ingenieur aan de KaHo Gent en de KU Leuven. De studenten die deel uitmaken van de onderzoeksgroep Dynamica van de afdeling bouwkunde maken een studie over de modellering en het trillingsgedrag van voetgangersbruggen. De sierlijke Lichtenlijn werd in 2007 tegen een kost van 2,2 miljoen euro gebouwd in opdracht van de Vlaamse overheid naar een eigenzinnig ontwerp van het ingenieursbureau Ney & Partners uit Brussel. De naam refereert naar de geklasseerde monumenten het Laag Licht en het Hoog Licht die na de bouw van de haven van Zeebrugge in het begin van de 20ste eeuw een lichtenlijn vormden. Vaartuigen die de havengeul binnenliepen zaten op de goede koers van 136 graden als de lichtbundels van beide geleidlichten zich op één lijn bevonden. De ontwerper wilde met de brug een vloeiende overgang realiseren tussen de Baai van Heist aan de zeezijde en het natuurgebied aan de landzijde. De constructie werd in 2010 bekroond met de prestigieuze Staalprijs. Dankzij de Lichtenlijnbrug kunnen zachte weggebruikers veilig de drukke kustweg en de bedding van de kusttram oversteken. Door de brug werd meteen ook een as gecreëerd die de Kustfietsroute verbindt met het fietspadennet van het Brugse Ommeland.