20.10.11

Leopold Lippens 70


Op 20 oktober 1941 werd in Knokke Leopold Lippens geboren. Dat betekent dat de burgemeester op deze donderdag welgeteld 70 jaar oud is. Hij is daarbij ook 32,5 jaar aan de macht in de badstad. Het was op deze dag 70 jaar geleden een ongewoon warme maandag 20 oktober toen Leopold Lippens op de keukentafel in het Zoute het levenslicht zag. Het was een zonnige en compleet onbewolkte dag waarop de temperatuur ’s namiddags opliep tot een 'hete' 17 graden. In z’n latere leven zou hij echter nog voor hetere vuren staan. Tijdens z’n jeugd werd Leopold Lippens zeer beïnvloed door zijn vader Leon, die burgemeester was van Knokke en in 1952 van het Zwin een natuurreservaat maakte. De liefde voor de natuur heeft Leopold Lippens mee van hem. Dat neemt niet weg dat hij in de natuur ook graag jaagt en op de rand ervan golft en verkavelt. Door de internationale connecties van de familie Lippens werd Leopold als 19-jarige jongeman in 1960 in de gelegenheid gesteld om de hele verkiezingsstrijd tussen John F. Kennedy en Richard Nixon mee te maken. In de Kennedy Compound te Hyannis Port trok hij ondermeer op met Ted Kennedy, de jongere broer van JFK. Ted hield zich destijds bezig met het binnenhalen van zoveel mogelijk electorale steun ten einde Nixon van het presidentschap te houden. Het is een voorbeeld dat Leopold Lippens alvast niet ontgaan is. Toen werd de grondslag gelegd van z’n latere politieke carrière. Enige jaren later dook de naam Leopold Lippens op in de verkiezingslijsten voor de provincie. Dat was toen onder de banier van de CVP. In de gemeentepolitiek draaide ook toen alles reeds rond de Gemeentebelangen, die in 1945 al was opgericht. Op 2 januari 1977 werd Lippens schepen in de badstad. Twee jaar later was hij burgemeester. Ondertussen werd hij al vijf maal herkozen. De laatste keer was dat in 2006. “Als de bevolking echter tevreden blijft, ga ik door. Liefst tot mijn 88ste'', zei Lippens toen. ”Dat is een leuk cijfer, twee keer acht. Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen op de dag dat mijn gezondheid in het gedrang zou komen of dat mijn familie zou willen dat ik ermee ophield.” Ook voor de verkiezingen van volgend jaar blijft echter de vraag of Leopold Lippens bovenaan of onverwacht onderaan de lijst zal staan, en of hij z’n ambtstermijn zal uitdoen mocht hij verkozen worden. Voorlopig is het nog koffiedik kijken. Feit is dat tijdens de regering van Leopold Lippens het aanschijn van alle deelgemeenten veel aantrekkelijker geworden is. Zeedijk, straten, pleinen en rioleringen werden vernieuwd. En er kwamen extra sportcentra, een nieuw toerismekantoor en nieuwe woonwijken. Sociale woningen bleven echter op een laag pitje. Ook zorgde de mobiele mens ervoor dat de toeristische beleving in de badstad anders werd. Er kwamen minder pure toeristen en meer dagjesmensen en tweedeverblijvers. Er wordt dan ook nog steeds gesleuteld aan formules om mensen te blijven aantrekken naar het “Monaco van het Noorden”. Verder zijn onder het bewind van Leopold Lippens de voorbereidingen aan de gang voor het omstreden nieuwe Casino en een tweede golf. Het lang beloofde nieuwe zwembad zal trouwens nog voor de verkiezingen z’n deuren openen. En vooral op nieuwsarme dagen blijft het waarschijnlijk ook in de toekomst uitkijken naar politiek incorrecte uitspraken van de burgervader. Lippens is niet de man van lange uiteenzettingen en houdt het kort en bondig. Soms zegt hij het dan verkeerd of wordt hij misbegrepen. Toen hij 20 jaar geleden dagjesmensen wilde omschrijven die hun vuil op het strand achterlaten noemde hij ze “frigoboxtoeristen”. Het woord werd met een andere inhoud uitgesmeerd over de media, maar haalde vervolgens wel het woordenboek. Leopold Lippens is evenmin bang voor een stunt. In december 1990 ging hij zo op de koude kachel zitten in het station van Knokke om aandacht te vragen voor de verkleumde reizigers in de wachtzaal... Zoals het gebruik het wil is het volgende week woensdag na de gemeenteraad dus aan burgemeester Lippens om de raadsleden uit te nodigen op een drink voor een wel heel speciale verjaardag.