19.10.11

Nog speculatieve gemeentelijke participaties in Knokke-Heist?

De financiële opstopper die het debacle met de Gemeentelijk Holding betekent voor Knokke-Heist roept ook vragen op over andere participaties van de badstad. Dat zegt gemeenteraadslid Frank Naert. Zo participeert Knokke-Heist in Finiwo. Dat is de financieringsintercommunale voor energieaangelegenheden. Deze maatschappij investeert traditioneel in elektriciteits- en gasdistributienetwerken. Maar daar blijft het momenteel niet bij. Net zoals de Gemeentelijke Holding is Finiwo aan het diversifiëren en investeert nu ook in windmolens in onze regio. Maar eveneens in hoogspanningsnetwerken in Rusland. Omdat dit niet tot de kerntaken van de gemeente behoort en omdat de voorgestelde rendementen (tot 20 %) speculatief hoog zijn, stelt het Open-VLD raadslid aan de gemeente voor zich uit deze participaties terug te trekken.