17.10.11

Vogelbescherming Vlaanderen tegen volières in Het Zwin

Er is een rel ontstaan tussen Vogelbescherming Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat twee grote volières wil plaatsen bij het nieuwe bezoekerscentrum in Het Zwin te Knokke-Heist. De volières zullen zo groot zijn dat het publiek erin kan rondwandelen. Het agentschap is van plan om in de volières enkel de vogelsoorten onder te brengen die van nature voorkomen in het Zwin. Het gaat daarbij ondermeer om: kluten, scholeksters, wulpen, lepelaars en bergeenden. Vogelbescherming Vlaanderen zegt echter: “Vogels opsluiten is niet meer van deze tijd en doet afbreuk aan de primaire doelstellingen van het Zwin.” Een en ander kadert in het uitbouwen van Het Zwin tot een modern “Natuureducatief Ecotoeristisch Centrum”.