1.9.11

N-VA peilt naar verzuchtingen Zeebruggenaars

Nu zaterdag peilt de N-VA Brugge naar de wensen en grieven van de inwoners van Zeebrugge. Dat gebeurt van 10 tot 12u op het marktplein. Inwoners van de kustgemeente worden gepolst aan de hand van enkele gerichte vragen. Op die manier wil N-VA peilen naar de grootste uitdagingen die de inwoners voor hun gemeente of stad zien. Het gaat dan bijvoorbeeld over het evenwicht tussen de drukte eigen aan toeristische centra en de rust die inwoners vaak wensen. Ook de vergrijzing van de kust en een beleid op maat van jonge gezinnen komen aan bod. Op basis van de antwoorden wil de N-VA voorstellen uitwerken die op een duurzame manier tegemoet komen aan de verzuchtingen van de inwoners.