29.8.11

Het Masterplan Kustveiligheid toegelicht

Zopas werd het Masterplan Kustveiligheid verder toegelicht. Het blijkt dat de kusthavens zoals Zeebrugge het grootste overstromingsgevaar lopen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat er overal aan de kust zwakke schakels zijn. Binnenkort starten daarom belangrijke werken in de havens, aan de kaaien, op de zeedijken en straten van Knokke-Heist tot De Panne. Duinen worden opgehoogd, golfbrekers gebouwd en stranden versterkt met extra zand. Van sectie 250 tot 255 wordt ook het Zwin beter beschermd. In Zeebrugge worden stuwen en sluizen gerenoveerd. Verder wordt in de buitenhaven ook een stormmuur gepland van 8 meter boven TAW; dat is de Belgische gemiddelde laagtijreferentie. Die ligt 2,3 m onder het Europese referentiepeil (NAP).