20.8.11

Knokke-Heistse reder doet bijvangstproeven in de noordelijke Noordzee

Op de noord, doet de bokkenvanger Z 121 “Deborah” momenteel proeven met diverse aanpassingen aan het vistuig om ongewenste bijvangsten tegen te gaan. Het vaartuig is eigendom van Urbain Wintein uit Knokke-Heist, voorzitter van de Rederscentrale. De voorbije dagen was bij het vissen ter hoogte van Denemarken Eddy Buyvoets aan boord. Hij is waarnemer voor het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Het vissersvaartuig werd twee jaar geleden al voorzien van een SumWing. Dat is een zweefkor die amper de bodem raakt. Dit betekent een forse brandstofbesparing en bovendien minder bodemberoering. De netten zijn opgehangen aan een vleugelvormig tuig waarvan de ‘speurneus’ bij het raken van de grond de netten in evenwicht houdt vlak boven de bodem. Nu werd geëxperimenteerd met een net waarbij aan de bovenkant mazen van 36 cm zitten. Hiermee wordt vooral een vermindering van jonge kabeljauw, schelvis en wijting nagestreefd. Als bijeffect verwacht men dat er door de geringere weerstand minder brandstof wordt verbruikt. Aan de onderkant van het net is een benthos–ontsnappingspaneel gezet, dat voor minder benthos in de kuil moet zorgen. Benthos is een verzamel­naam voor alle organismen die in, op, en net boven de zeebodem leven. Dat zijn kreeftachtigen, borstelwormen, weekdieren en stekelhuidigen, maar ook draadalgen, kiezel­wieren en bacteriën. Voor de kuil worden mazen van meer dan 12 cm gebruikt, met als doel zo weinig mogelijk ondermaatse vis in het net te houden. Reder Urbain Wintein laat de proeven voor eigen rekening uitvoeren. ,,De kosten vielen nog mee. Ook omdat ik al het netwerk zelf heb gemaakt in onze schuur in Zeebrugge”, aldus Wintein.