16.8.11

CVN organiseert een Cursus Natuurgids Zwinstreek

Op 15 september gaat in Knokke-Heist de cursus Natuurgids-Zwinstreek van start. De lessenreeks wordt georganiseerd door het Centrum Voor Natuur- en milieu-educatie. De cursus loopt tot 21 juni volgend jaar en omvat 34 activiteiten. Er zijn zowel natuurexcursies als theoretische lessen in Scharpoord voorzien. Tijdens de excursies wordt met de kandidaat-gidsen een bezoek gebracht aan de natuurgebieden in de regio. Er staan ook ‘vroegmorgenwandelingen’ op het programma. De theoretische lessen gaan ondermeer over de fauna en flora,en de algemene ecologie. Na het maken van een terreinstudie en een gegidste wandeling krijgen de cursisten het diploma CVN-natuurgids. Daarmee kunnen ze als gids in de Zwinstreek van start gaan. De cursist is dan in staat om een natuur-wandeling te geven voor een doorsneepubliek.

Alle activiteiten vinden plaats op donderdag van 9u30 tot 12u30. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Plaats van de cursus: C.C. Scharpoord in Knokke-Heist. Het cursusgeld bedraagt € 220,00. (Brug)gepensioneerden, werklozen, studenten, huisvrouwen en –mannen betalen slechts € 180,00. Inschrijven bij CVN Ann D’heedene - 050 82 57 26 - ann.dheedene@c-v-n.be of surf naar www.c-v-n.be