17.8.11

Gigantische lijdensweg voor verwijsborden bij Zeebrugse zeesluis

De verkeersborden bij de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge die chauffeurs moeten vertellen of ze via de zeewaartse bruggen of de landwaartse moeten rijden komen er ten vroegste tegen pasen volgend jaar. Ondertussen staan dagelijks tientallen automobilisten nodeloos te wachten voor de opgehaalde bruggen omdat ze niet weten dat ze een paar honderd meter verderop over de sluis kunnen. Een kleine 20 jaar geleden vertelde de administrateur-generaal van het Zeebrugse havenbestuur wijlen Pierre Kerckaert aan onze nieuwsdienst, dat er grote nood was aan dergelijke verwijsborden. Bij het toenmalige departement Leefmilieu en Infrastructuur kreeg Kerckaert echter geen gehoor. Ondertussen berust de verantwoordelijkheid voor de bebording al enige jaren bij de nieuwe dienst Elektromechanica en Telematica. In 2007 vonden daar de eerste gesprekken plaats. Enige jaren later werd een aanbesteding uitgeschreven. In de herfst zou de opdracht nu gegund worden. Ten vroegste in het voorjaar van volgend jaar zouden de borden geplaatst worden bij de bruggen. Het gaat om led-borden die de chauffeur dwingen om naar de alternatieve bruggen door te rijden. De borden kosten 300.000 euro. Een bord met de tekst in 4 talen “doorrijden naar zeewaartse bruggen indien deze brug opgehaald” plus een pijl zou dat al jaren even goed hebben kunnen doen, tegen een fractie van de prijs. Nu we het toch over een ‘pijl’ hebben… Komende uit de richting Knokke-Heist hangt momenteel onder de vrachtbrug naar het Brittanniadok een pijltje dat de te nemen richting aanduidt. De richting van het pijltje wordt door de brugbedieners echter pas omgezet op het moment dat de landwaartse brug naar boven gaat, zodat telkens een hele reeks automobilisten, die het pijltje al gepasseerd zijn, toch nog gevangen worden voor de brug die opgehaald wordt. Die moeten dan opnieuw terugrijden naar de zeewaartse bruggen, wat extra hinder en filevorming veroorzaakt. Jaar na jaar heeft men dat blijkbaar nog niet door!! In zo’n 10 jaar is trouwens ook een fout in het verkeerslichtenprogramma op de weg ten oosten van de zeesluis niet weggewerkt. Daar zit voor het rechtse rijvak namelijk een roodstand in van 2 seconden, die geen enkel voorwerp heeft. Daardoor komt wel de hele verkeersstroom onnodig tot stilstand en wordt opnieuw filevorming in de hand gewerkt.