13.1.11

Voorlopig (!) geen overstromingsgevaar in Knokke-Heist

De ‘Overstromingsvoorspeller Vlaanderen’ gaf dinsdag, ondanks de voortdurende neerslag in onze regio, geen kritieke situaties op. Wel worden de meetpunten bij de Vuilevaart in Westkapelle en de Zwinnevaart in Oostkerke extra in het oog gehouden. In dat verband herinnert het gemeentebestuur van Knokke-Heist aan het feit dat het de Polderbesturen zijn die het waterbeheer verzorgen in de Zwinregio. Sedert de middeleeuwen blijft er in de poldergebieden een constante aanwezigheid en bewaking nodig om mensen en bezittingen te beveiligen. Daartoe schrijft het bestuur jaarlijks aanbestedingen uit voor onderhoudswerken aan het waterlopennet. Doorgaans gaat het hier om het maaien van de beekoevers en het ruimen van het overtollige bodemslib, vaak ook het herstellen van de oevers na afkalvingen, die veelal door muskusratten veroorzaakt zijn. Die onderhoudswerken worden elk jaar uitgevoerd nadat de oogst van het land weggehaald is. Dit is tevens de meest gunstige periode van het jaar om milieubeschadiging te voorkomen. Om zijn waterbeheerstaak accuraat te kunnen uitvoeren, beschikt het Polderbestuur ook over tal van sluizen en stuwen, alsook over een pompstation. Met dit vernuftig en ingewikkeld afwatering- en bevloeiingssysteem kan het bestuur het hele jaar door een optimaal waterpeil handhaven. In tijden van overvloedige neerslag komt de dreiging dus niet alleen tweemaal per dag van de zee, maar verhoogt het hemelwater het risico op overstroming in de Zwinregio.