10.1.11

Veilige verkeersregeling Keuvelhoekschool laat op zich wachten

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de verkeersituatie bij de Keuvelhoekschool in Knokke pas nà de Krokusvakantie worden aangepast. Dat heeft volgens de politie te maken met de winterse weersomstandigheden van de voorbije weken. De school heeft maandag een oproep elanceerd aan de ouders om de huidige verkeersregeling tot bij het Krokusverlof “draaglijk en veilig voor iedereen te maken”. Parkeren voor de oprit van omwonenden mag volgens de schooldirectie “geen optie zijn”. De geplande verkeersaanpassing is nodig om in de toekomst ongevallen te voorkomen. In het straatdeel van de Lindenlaan tot bij de school aan de Duivelsputlaan zal na de Krokusvakantie éénrichtingsverkeer gelden. Ook de Duivelputlaan wordt ‘één richting’ naar de Magere Schorre. Bij de Keuvelhoekschool wordt verder een groene “kiss en ride” zone voorzien. Daarnaast wordt de uitgang van de fietsenstalling geaccentueerd met paaltjes en worden de zebrapaden verplaatst. Eén en ander moet zorgen voor een meer veilige schoolomgeving voor de 320 kinderen die er de lessen volgen.