12.1.11

Knokke-Heist werft aan

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist werft een gemeenschapswacht-vaststeller in contractueel verband aan. In deze functie ben je het aanspreekpunt voor de burger op vlak van preventie, veiligheid, verkeer, afval, hondenpoep enz. Dagelijks oefen je (te voet of per fiets) toezicht uit op het lokale grondgebied van Knokke-Heist om het veiligheidsgevoel en de sociale controle te verhogen. Je stelt ook inbreuken vast op bepaalde gemeentelijke reglementen en maakt hiervan een verslag op. Je meldt gebreken, beschadigingen of wildplassen. Interesse? Surf voor 26 januari 2011 naar de website vacature.knokke-heist.be Ga naar "openstaande vacatures bekijken" en vul je sollicitatie online in. Voeg bij je sollicitatie een digitaal kopie van uw HSO-diploma en bewijsdocument 'ACTIVA-PVP statuut'. Dan pas is uw kandidaatstelling geldig! Meer info : Personeelszaken, tel. 050 630 167