13.1.11

Verkeershinder in Zeebrugse voorhaven

Vanaf dinsdag tot eind januari moet in het westelijk deel van de Zeebrugse voorhaven rekening gehouden worden met verkeersproblemen. In die periode wordt namelijk de brugdekvoeg op het complex van de New Yorklaan hersteld. Deze werkzaamheden vinden plaats op een cruciaal punt en zullen dus heel wat hinder met zich meebrengen. De brugdekvoeg loopt over de ganse breedte van de rijbaan en wordt kant per kant afgewerkt. Om het verkeer op deze plaats toch doorgang te laten behouden, worden verkeerslichten geplaatst die het verkeer beurtelings in elke richting doorlaten. Er zijn verder plaatselijk omleidingen voorzien. De boodschap is: zoveel mogelijk de New Yorklaan vermijden.