9.9.10

Veel vossenschade in Knokke-Heist

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist steunt de aanpassing aan het jachtvoorwaardenbesluit om de vossenpopulatie te beperken. De dieren richten namelijk heel wat schade aan in de badstad en de Zwinregio. Sinds 2005 verwerkte men al 89 aangiften van vossenschade. Daarbij legden 400 neerhofdieren het loodje. Het ging meer bepaald om 336 kippen, 13 muskuseenden, 28 eenden, 10 ganzen, 3 konijnen, 2 zwanen en 9 fazanten. Daarnaast is er in de Zwinregio natuurlijk ook veel schade die niet wordt aangegeven. Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt zijn tegen een aanpassingen van het jachtvoorwaardenbesluit. Knokke-Heist heeft evenwel reeds aan Vlaams Minister Joke Schauvliege laten weten dat het actief zal meewerken in de beslissings- en adviesprocedure tot aanpassing van de regelgeving.


Voor melding van vossenschade: Milieudienst, milieu@knokke-heist.be, tel. 050 630 197