7.9.10

Komen reddingsacties aan de kust in het gedrang?

Volgens de socialistische vakbond ACOD komen reddingsacties aan onze kust op termijn in het gedrang. Dat heeft te maken met het personeelstekort en de hoge werkdruk bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). Dat is de instantie, die het verkeer op de Noordzee in het oog houdt en reddingsacties op zee coördineert. Voor een 24-urenpermanentie zijn per functie acht personen nodig, maar momenteel zijn er maar vijf nautisch verkeersleiders en zeven verkeersleiders, stelt de vakbond. De ACOD klaagt verder de lage verloning aan voor jobs met een hoge verantwoordelijkheid.