8.9.10

Laatse fase van ZENO-project van start in de Kleyne Vlakte van het Zwin

Woensdag is in Knokke-Heist de laatste fase van het natuurherstel in de Kleyne Vlakte van het Zwin begonnen. Er dienen nog enkele graafwerken en ophogingen te worden uitgevoerd net ten zuiden van de grote parking van het natuurcentrum. Ook de Paardenmarktbeek in het westen van de Kleyne Vlakte moet nog verder worden uitgegraven samen met enkele nieuwe poelen. Daarnaast wordt ook een uitkijkpunt aan de Graaf Léon Lippensdreef geplaatst. Op die manier zal iedereen het herstelde natuurgebied kunnen bewonderen. De werken kosten in totaal bijna een half miljoen euro en zullen duren tot eind volgende maand. Tijdens deze werken wordt enkel het avontuurlijke wandelpad in de Kleyne Vlakte afgesloten. Alle andere paden blijven toegankelijk.

De Kleyne Vlakte is een voormalig schorre- en strandgebied dat sinds de negentiende eeuw door de Internationale Dijk van de zee is afgesneden en nu vooral uit weilanden bestaat. Naast de jumping die hier in de jaren ’30 werd aangelegd, is de Kleyne Vlakte tot de jaren ’60 ook gebruikt als vliegveld en werd er een karting aangelegd. Het is echter een uniek gebied in Vlaanderen en bevat nog enkele relicten van de overgang van duinen naar polders; een uiterst zeldzaam biotoop.