5.9.10

Crevits gaat meetfietsen inzetten in Knokke-Heist

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft Knokke-Heist en 14 andere gemeenten geselecteerd voor een proefproject met meetfietsen. Met die meetfietsen zal het comfort en de kwaliteit van de fietspaden in de gemeente worden nagetrokken. Het is de bedoeling om op een objectieve manier de toestand van de fietspaden in kaart te brengen. Vlakheidsmetingen zullen aantonen hoe effen of oneffen de fietspaden erbij liggen. Op basis van de metingen zullen de gemeenten hun fietsroutenetwerk kunnen verbeteren. Zo kunnen investeringen efficiënter gebeuren. Probleem is echter dat in Knokke-Heist alle minder goede fietspaden langs de gewestwegen liggen. De metingen en de verwerking van de resultaten zullen tot de lente van volgend jaar duren. Het initiatief loopt in samenwerking met de Fietsersbond.