21.9.10

Ook gemeentelijke fietspaden ’s winters ijsvrij in Knokke-Heist

Met het oog op de winter heeft het schepencollege in Knokke-Heist beslist om een zoutstrooier specifiek voor fietspaden aan te kopen. Naast de fietspaden van het Gewest beschikt de badstad ook over 34 km eigen gemeentelijke routes voor tweewielers. Die kunnen straks op 4 uur tijd vrij van ijs gepekeld worden. Met de bestaande zoutstrooiers slagen de gemeentelijke technische diensten er meestal niet in om ook de smalle fietsstroken efficiënt sneeuw- en ijsvrij te maken. En handmatig strooien is erg arbeidsintensief. Het inhuren van privé firma’s voor het ijsvrij maken van het fietspadennet zou de gemeente liefst 1.200 euro kosten per strooibeurt. De aankoop van een eigen zoutstrooier voor fietspaden wordt geraamd op 12.500 euro. Vanaf 13 beurten is de aankoop dus terugbetaald.