23.9.10

Modder en Maïsvelden leveren gevaar op in de polder

Gemeentebestuur en politie in Knokke-Heist waarschuwen voor het gecombineerd gevaar dat modder en hoge maïsvelden opleveren in het buitengebied. Regen gecombineerd met oogsttijd betekent grotere verkeersonveiligheid op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en de velden. Door de smurrie liggen de wegen er op plaatsen spiegelglad bij. Elk jaar opnieuw doen zich verkeersongevallen voor. Het is dus van het grootste belang dat de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd. Bovendien stelt zich nog een bijkomend probleem. Momenteel staat de maïs op zijn hoogst. Het zicht langs de veldwegen is hier en daar zeer beperkt. Het gemeentebestuur vraagt dan ook aan alle weggebruikers, en de zwakke weggebruikers in het bijzonder om extra waakzaam te zijn.


Indien er slipgevaar is, moeten chauffeurs die de wegen vervuilen, het verkeer hierop attent maken. Dit kan in Knokke-Heist door de speciale waarschuwingsborden open te klappen. Op landelijke wegen waar geen dergelijke borden door de gemeente zijn geplaatst, moeten de chauffeurs zelf waarschuwingsborden plaatsen. Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor de veiligheid van landbouwers en transporteurs is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer.

Foto: De combinatie van maïs en modder maken de Zes Bochten in de Nieuwstraat momenteel bijzonder gevaarlijk!