22.9.10

Geen verdere Scheldeverdieping, maar misschien toch

De derde verdieping van de vaargeul tussen de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist en de haven van Antwerpen zal tegen nieuwjaar klaar zijn. De natuurcompensatie voor deze verdieping is deels ten laste gevallen van boeren vlakbij het Zwin. In onze regio zit men dan ook niet te wachten op een eventuele vierde verdieping van de zee-arm. De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel zegt dat een verdere verdieping niet aan de orde is. In de toekomst echter mogelijk wèl! Dat hangt af van de grootte van de toekomstige containerschepen. De inlandse ligging van Antwerpen is namelijk van een handicap een troef aan het worden. De Scheldehaven krijgt namelijk steeds meer een ecologisch voordeel, omdat levering in het binnenland een kleinere emissie footprint per eenheid vracht oplevert in vergelijking met bijvoorbeeld een extra stuk wegtransport vanuit Zeebrugge. Ondertussen kunnen nu al diepstekende schepen gebruik maken van het ruimere getijvenster dat door het baggerwerk op de drempels in de Westerschelde is ontstaan. Sinds de MSC Beatrice in het voorjaar van 2009 behoedzaam door de vaarweg manoevreerde, zijn al 156 containerreuzen van dit formaat van zee naar Antwerpen gevaren.