20.9.10

Familiezorg West-Vlaanderen zoekt ook in Knokke-Heist vrijwilligers

Familiezorg West-Vlaanderen biedt overdag en ook ’s nachts thuisoppas en assistentie bij zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken en personen met dementie. Het initiatief is ook in Knokke-Heist op zoek naar nieuwe gemotiveerde vrijwilligers. Verder is er ook Oef. Dat is een gespecialiseerde thuisoppas en assistentie van Familiezorg die zich richt naar kinderen en volwassenen met een handicap of beperking. Deze vrijwilligers kunnen even de taak van de ouders op zich nemen of meehelpen bij opvang en activiteitenbegeleiding, zowel binnen als buitenshuis. De vrijwilliger is verzekerd en ontvangt naast een forfaitaire onkostenvergoeding ook ondersteuning en aangepaste vorming.


Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Eva Maria Annerel of Marijke Cools in het Familiezorg-regiohuis in Knokke, Albertlaan 65 - tel. 050 60 99 86 - http://www.familiezorg-wvl.be/.