2.7.10

Plan kusteilanden wordt bestudeerd.

De Vlaamse overheid heeft beslist om een studie te laten uitvoeren rond het project ‘Vlaamse Baaien 2100′ van enkele baggerbedrijven. De bedoeling is ondermeer om onze kust te beschermen tegen de duizendjarige storm. Ook zou de haven van Zeebrugge verder zeewaarts worden uitgebreid. Men droomt ook van een jachthaven voor Heist, en een laguna met daarrond appartementen die op het zuiden gericht zijn en toch zeezicht hebben. Ook de mogelijkheid van een eiland ter hoogte van Wenduine en Blankenberge met een ‘toeristisch resort, volledig met duurzame energie bevoorraad’ wordt uitgevlooid. Het plan ‘Vlaamse Baaien 2100′ toont hoe onze kust mogelijk kan worden beschermd tegen de stijgende zeespiegel. Dat kan door baggerspecie in zee uit te storten en zo zandbanken of eilandjes te maken die de golfslag breken en onze kust beveiligen. Nu wordt ook uitgezocht wat men met dergelijke eilandjes zou doen: natuurgebied maken of er dure appartementen neerzetten. Geld voor een studie is er alvast, of er straks geld zal zijn om ook maar iets van die plannen te realiseren valt echter zeer te betwijfelen.