28.6.10

Samenwerking rond veilige stationsomgevingen in Knokke-Heist

De gemeente Knokke-Heist, de lokale Politie en de NMBS holding hebben een intentieverklaring ondertekend. Daarin hebben de betrokken partners zich geëngageerd om samen te werken rond de criminaliteits-, overlast- en leefbaarheidsgerelateerde fenomenen rond de stations van Knokke, Duinbergen en Heist. Er wordt een projectgroep opgericht om dit samenwerkingsverband verder uit te werken. In een eerste fase worden cijfergegevens en data omtrent onveiligheid, en optreden van de politie verzameld om daaruit acties te destilleren. Algemeen kan gesteld worden dat er zich in de stationsomgevingen van Knokke-Heist geen grote veiligheidsproblemen zijn. De problemen situeren zich eerder rond fietsdiefstal, diefstal uit wagens en enkele beschadigingen.