2.7.10

OCMW-zorg kost elke Knokke-Heistenaar jaarlijks circa 100 euro

Het OCMW in Knokke-Heist heeft zopas het Jaarverslag voor 2009 bekend gemaakt. Daaruit blijkt, dat de effectieve bijdrage van de lokale belastingbetaler in de sociale dienstverlening via het OCMW bijna 3,5 miljoen euro bedroeg. Dat is dus iets meer dan 100 euro per inwoner. Voor de eigen dienstverlening telde het OCMW in 2009 circa 1050 klanten. Ruim geschetst maakten 450 mensen gebruik van de extramurale dienstverlening en kregen 603 personen financiële steun vanuit het OCMW. Per eind 2009 woonden 33.818 mensen in de badstad. Sedert 2006 wordt jaarlijks een daling genoteerd. Opmerkelijk is dat ondanks deze daling het aantal 60-plussers in de gemeente voortdurend blijft stijgen. Deze ontwikkeling heeft uiteraard invloed op de werking van het OCMW. Zoals uit de missie van het OCMW blijkt, gaat speciale aandacht naar seniorenzorg. Het OCMW Knokke-Heist biedt verschillende thuiszorgdiensten aan zodat senioren zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Er is een dienst warme maaltijden, een poets- en boodschappendienst. Ook kan het OCMW personenalarmtoestellen en taxicheques aanbieden. De dienst maaltijden bereidt zich trouwens voor op de komst van een koude lijn in 2011. Iin de toekomst zullen namelijk koude maaltijden worden geleverd die de cliënt zelf kan opwarmen. Binnen de poetsdienst het OCMW een toename van dienstencheques-gebruikers. In de dienst budget valt een sterke toename van de (collectieve) schuldbemiddeling op. Niet enkel personen die teveel geld uitgeven komen in schuldbemiddeling terecht. Uit onderzoek van het Vlaams Centrum voor schuldbemiddeling blijkt dat vooral tegenslag de rode draad is. Mensen die bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ziekte, hun werkverliezen door de economische crisis of alleen komen te staan, ontvangen een lager inkomen en kunnen zo hun kosten niet meer betalen. Ook nemen de kosten van energie een steeds groter deel van het beschikbare inkomen in beslag. Verder is er de blijvende vraag naar ‘ betaalbare woningen’.