4.5.10

Steeds meer vlaggenvertoon voor toeristen in Knokke-Heist

Knokke-Heist hecht toenemend belang aan het begroeten van toeristen bij middel van vlaggenvertoon. De badstad beschikt vanaf nu over liefst 161 vlaggenmasten en zo’n 2.000 vlaggen. Niet alleen worden vlaggen van de lidstaten van de Europese Unie ingezet. Ook tientallen niet-Europese vlaggen wapperen in de badstad in de zeebries. In de regel worden op 26 vaste plaatsen het hele jaar door de officiële vlaggen uitgehangen. Het betreft de vlaggen van Europa, België, de Vlaamse Gemeenschap, West-Vlaanderen en Knokke-Heist. Vanaf de paasvakantie tot het einde van de herfstvakantie zijn er nog eens 13 locaties met in totaal 135 masten, verspreid over het grondgebied, waar allerlei vlaggen kunnen worden gehangen. Vaak gebeurt dat thematisch, zoals het inspelen op de nationale feestdagen in de buurlanden, oorlogsherdenkingen, en festivals. Verder is er ook een toerbeurt, om het internationale karakter van Knokke-Heist te accentueren. De burgemeester laat jaarlijks ook de vlag van Tibet wapperen. Omdat dit een duidelijk politiek standpunt weergeeft, heeft de oppositie trouwens reeds aangedrongen om regels voor het vlaggenvertoon op te stellen. De levensduur van de vlaggen bedraagt in ons vochtig en winderig klimaat gemiddeld amper 4 maanden. Voor een goede roulatie dient de gemeente dan ook te beschikken over niet minder dan 2000 vlaggen, die regelmatig vervangen worden.