7.5.10

Knokke-Heist zoekt dringend ‘Verkiezingsvrijwilligers’

Sedert donderdagavond is het definitief: op zondag 13 juni worden vroegtijdige verkiezingen voor de Federale Regering georganiseerd. De stembusgang betreft het kiezen van de leden van Kamer en Senaat. In dat verband is Knokke-Heist dringend op zoek naar vrijwillige medewerkers om op de verkiezingsdag in de stembureaus te zetelen en de kiesverrichting in goede banen te leiden. Omdat de tijd zeer kort is voor het samenstellen van de stembureaus, vraagt de gemeente aan de geïnteresseerden om ten laatste tegen maandag 10 mei hun kandidatuur op te geven. Vrijwilligers kunnen niet alleen met koffie en boterkoeken een halve dag de verkiezingsdrukte van dichtbij meemaken. Elke voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau krijgt ook 15,60 € presentiegeld.

Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij Anne Bailyu van de dienst Burgerzaken
050/630 125 of via e-mail op
burgerzaken@knokke-heist.be