4.5.10

Brugs getouwtrek rond verbouwaanvraag schepen Lierman

Luc Lierman, schepen van Openbare Werken in Knokke-Heist, is opgelucht over het feit dat de bestendige deputatie in beroep de aanvraag heeft goegekeurd om vier woningen in De Singel in het Brugse Sint-Andries om te bouwen tot 9 appartementen. De panden zijn namelijk zijn eigendom. Maar, ze staan er al meer dan 10 jaar erg verloederd bij. Schepen Lierman is van plan om de huizen in hun vroegere glorie herstellen. De gevels blijven compleet bewaard. En achteraan komt een parkeerruimte voor de auto's van de bewoners. Toch vrezen sommige buren dat parkeerproblemen zullen ontstaan in de straat. 'Vrijdag bespreken we het dossier in het schepencollege', zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.