7.4.10

Veel Heistse paastoeristen parkeerden in Zeebrugge

Hoewel de zon het liet afweten, spreekt men aan de Oostkust toch van een druk paasweekend. In Knokke-Heist waren tijdens het verlengde weekend zowat alle hotels volzet. Ook kwamen er veel dagjesmensen naar de badstad afgezakt, maar toch minder dan verwacht. Dat had vooral te maken met het tegenvallende weer en het feit, dat pasen dit jaar vrij vroeg viel. Bij de middenstand aan de kust gaan dan ook steeds meer stemmen om de voorjaarsvakantie niet te binden aan religieuze feestdagen met een wisselende datum. In de badstad waren het vooral Nederlanders en toeristen uit Brussel en Wallonië, die voor de paasdrukte zorgden. Toch bleven het hele weekend in Heist heel wat parkeerplaatsen onbezet. Wel bleek dat veel mensen, die in Heist verbleven, hun wagen voor het weekend op Zeebrugse grondgebied gingen wegzetten, terwijl veel betalende parkeerplaatsen langs de Elizabetlaan in Heist-West ongebruikt bleven.