9.4.10

Provinciegouverneur Breyne adviseert kustgemeenten over kustrijwieltuigen

Provinciegouverneur Paul Breyne heeft vrijdag de kustburgemeesters geadviseerd over hoe men het aantal ongevallen met gocarts aanzienlijk kan verminderen. De bestaande wetgeving rond productveiligheid en de wegcode bevat volgens hem voldoende specifieke regelgeving. Die moet het de badplaatsen mogelijk maken een eigen beleid te ontwikkelen dat afgestemd is op het specifieke karakter van de gemeente. Provinciegouverneur Breyne spoort de kustburgemeesters aan om reeds vanaf dit toeristisch seizoen initiatieven te nemen. Zo stelt de gouverneur voor om sensibiliseringsacties te organiseren, gericht op toeristen, verhuurders van kustrijwieltuigen en kustbewoners. Bestuurders kunnen er op gewezen worden dat de verkeersregels ook voor hen van toepassing zijn. Zo mag de bestuurder van een kustrijwieltuig geen fietsers en voetgangers in gevaar brengen en geldt er absolute voorrang van de kusttram op alle andere weggebruikers. Het afficheren van aantrekkelijke parcours voor kustrijwieltuigen kan de attractiviteit en de veiligheid verhogen. De kustrijwieltuigen zelf kunnen ook technisch veiliger gemaakt worden. De Economische Inspectie en Consumentenzaken kan de producenten ertoe dwingen de gocarts veiliger te maken. Ook de verhuurders zelf dienen na te gaan of het materiaal veilig is.

Als blijkt dat een kustrijwieltuig om welke reden dan ook niet veilig is, kan klacht worden ingediend bij het centraal meldpunt voor producten van de Federale Overheidsdienst Economie via info.consumentenproducten@economie.fgov.be of 02 277 92 78.