9.4.10

Godetia weer thuis na Afrika-missie

Het commando- en logistiek steunschip Godetia is weer afgemeerd in de thuishaven. Vrijdagmorgen voer het schip na twee maanden opdrachten in West- en Centraal Afrika de marinebasis weer binnen. Het vaartuig legde ruim 11.300 nautische mijl af en de bemanning ontscheepte meer dan 35 ton hulpgoederen in diverse Afrikaanse landen. In het kader van het programma 'African Partnership Station' werden verder 34 Afrikaanse instructeurs opgeleid. Het overdragen van kennis moet leiden tot het bestrijden van piraterij, illegale visvangst, drugs- en mensenhandel in de regio. Bij het aandoen van de diverse havens in Afrika was er bijzonder grote belangstelling vanwege de plaatselijke bevolking.