8.4.10

Uitvaartdienst Fille massaal bijgewoond in Ramskapelle

Donderdagmorgen was in Ramskapelle de kerk te klein voor de begrafenisplechtigheid van Fille. Heel wat mensen moesten buiten de kerk de dienst volgen. De 47-jarige Rudy Catrysse was vorige donderdag plots overleden. Fille werkte voor de gemeente en was onder meer bekend als wijkburgemeester in Ramskapelle en als voormalig Prins Carnaval. Hij verzorgde bij Ramskapelle kermis ook de traditionele verkoop van kleinvee aan het schettekot. Om dat in herinnering te brengen zal daar ter nagedachtenis van Fille een gedenkplaat worden opgehangen.