24.4.10

Kustburgemeesters willen interventiekorps weer structureel ter beschikking

Deze week stond het dossier van het Interventiekorps aan de kust weer op de agenda van het overleg van de Kustburgemeesters. Voor 2011 en de volgende jaren hebben de kustburgemeester aan Minister Turtelboom gevraagd, dat het interventiekorps opnieuw structureel ter beschikking wordt gesteld in West-Vlaanderen. Meer bepaald in de zomer in de kustkorpsen en buiten de zomerperiode in de rest van de provincie. Concreet wordt dus gevraagd om de werkwijze, die de vorige jaren werd gehanteerd, verder toe te passen. Enkel een beperkte inzet van het interventiekorps in functie van de versterking bij evenementen, zoals nu door de Gouverneur wordt voorgesteld, is onvoldoende. In dit kader sluiten de kustburgemeester zich aan bij het standpunt dat door de korpschefs van de betrokken politiezones werd ingenomen. “Het is positief dat er deze zomer op basis van een vrijwillige detachering politiemensen uit het binnenland de kustzone komen versterken. Wat dit laatste betreft dient wel het huisvestingsprobleem dringend aangepakt te worden”, aldus overlegvoorzitter Patrick De Klerck.