24.4.10

Belgische wielertoeristen straks ook op de weg in Nederland?

De Nederlandse Fietsersbond en de Tour Fiets Unie (NFTU) wil dat amateurwielrenners in groep op de weg moeten rijden en niet meer op het fietspad. Het innemen van dit standpunt kwam er na vele klachten van wielertoeristen uit onze regio, die het vlak over de grens te bont maken. Bij onze noorderburen krijgt men jaarlijks tientallen klachten van fietsers die te maken gehad hebben met voorbijrazende groepen racefietsers. "Veel ongelukken doen zich niet voor, maar het veroorzaakt schrikreacties en irritatie”, aldus de Fietsersbond. Om groepen racefietsers van het fietspad te halen, is een wijziging van de Wegenverkeerswet nodig in Nederland. Men verwijst ernaar, dat in ons land wielertoeristen op de weg miogen rijden op voorwaarde dat er minimaal vijftien racefietsers in het peloton zitten.