21.4.10

Kennismaken met biodiversiteit in Het Zwin

Vanaf nu tot 31 december loopt in het Zwin een tentoonstelling waarbij ‘biodiversiteit’ centraal staat. Het betreft geen opsomming van diverse soorten maar er is vooral aandacht voor de onderlinge relaties tussen bepaalde soorten en voor hun leefomgeving. Ook de mens maakt daar deel van uit. Onder de noemer “koekoeken en andere bijen” worden in het Zwin enkel insecten voorgesteld als vertegenwoordigers van de honderden soorten die in het gebied leven. Ze hebben een erg gespecialiseerde bouw en een heel typisch gedrag om in deze uitzonderlijke omstandigheden in de duinen en op de schorren te kunnen overleven. Verder wordt aandacht gevraagd voor het feit dat tussen de drukke toeristische centra en havengebieden langs onze kust nog plaats is gebleven voor een 80-tal grote en kleine natuurgebieden. Vanuit vogelperspectief vormen ze samen een groen lint. De kusttram van Knokke naar De Panne is de ideale manier om ze te bezoeken.