15.3.10

Zoon burgemeester Mattelaer schenkt kunst aan Sincfala

Paul Mattelaer, zoon van de vroegere burgemeester, heeft een tiental schilderijen en tekeningen geschonken aan het museum Sincfala. De kunstwerken zijn afkomstig van diverse leden van de familie. Onder meer betreft het werken van z’n grootvader Raymond de Beir. Die had tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Nederlandse Amersfoort avant-garde kunstenaars zoals Mondriaan leren kennen. De werken die nu aan het museum van de Zwinstreek worden overgemaakt hebben een uiteenlopende inhoud. Naast tekeningen van Knokse boeren, de polder en schilderijen van vissersboten is er ook een bijzonder merkwaardig werk van de vroegere cokesfabriek in Zeebrugge. De kunstwerken zullen nu gecatalogeerd worden en ingekaderd. Op termijn wordt er dan in Sincfala een speciale tentoonstelling aan gewijd.