20.3.10

Baggergroep DEME investeert in “blauwe energie”

De Vlaamse baggergroep DEME, de initiatiefnemer van C-Power en andere zeewindparken, breidt haar actieterrein uit naar energiewinning uit golven en getijden. Met het nieuwe dochterbedrijf DEME Blue Energy zal de baggergroep investeren in die nieuwe en beloftevolle energietechnologie. Omdat de sector nog in zijn kinderschoenen staat, wil DEME ook eigen technologie ontwikkelen. Het bedrijf ziet heel wat mogelijkheden voor golf- en getijdenenergie in de Noordzee en elders. Zo kunnen onderwaterwindmolens elektriciteit oogsten uit getijden en oceaanstromingen. De technologie moet daar nauwelijks voor worden aangepast. Omdat de energiedichtheid van water veel hoger is dan die van lucht, kan er met veel kleinere wieken evenveel stroom worden opgewekt. Verder vormt ook het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water een basis om elektriciteit op te wekken.