19.3.10

Rattenvangers gaan eieren van zomerganzen schudden

De gemeenten en polderbesturen van Knokke-Heist, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, en Zuienkerke gaan op vraag van de provincie mee werken aan de beperking van het aantal zomerganzen. Deze dieren brengen vaak flinke schade toe aan de gewassen in onze polder. Gedeputeerde Bart Naeyaert heeft in dat verband nu de medewerking gevraagd van de rattenvangers. Van maart tot juni zullen ze de eieren van de grauwe gans en de Canadese gans die ze langs de waterlopen aantreffen schudden of doorprikken. Knokke-Heist heeft het inschakelen van rattenvangers bij het beheersen van de ganzenpopulatie gemeld aan het Agentschap Natuur en Bos. Het bewijs van deze melding is aan de gemeentelijke rattenvanger bezorgd. Hoewel de wetgeving toelaat om de eieren te verwijderen, is het beter om de eieren te schudden of te prikken en in het nest te laten liggen. Bij het verwijderen van de eieren kan de gans opnieuw eieren leggen en alsnog uitbroeden. Na de schud- of prikacties moeten de aantallen gerapporteerd worden bij het ANB. Voor de overwinterende of zogenaamde vriezeganzen (riet- en kolganzen) zijn geen populatieregulerende maatregelen toegestaan. Voor de landbouwers die schade lijden zijn er wel vergoedingssystemen.