15.3.10

Nieuw samenwerkingsakkoord met Knal vzw

Knokke-Heist heeft ook voor dit jaar een samenwerkingsakkoord afgesloten met Knal vzw. De vereniging engageert zich om te zorgen voor de invulling van de vrije tijd van de doelgroep 12- tot 16-jarigen in de badstad. Het gemeentebestuur ondersteunt Knal door middel van subsidies en stelt gratis infrastructuur, materiaal en personeel ter beschikking. De komende maanden kunnen de jongeren zich alvast weer uitleven tijdens een aantal initiatieven. Het gaat ondermeer om een voetbal-gametoernooi op 13 mei in De Marge, een talentenshow en de uitwuiffuif, waar leerlingen van het zesde leerjaar een punt zetten achter hun lagereschoolperiode. Daarnaast ook een webfotowedstrijd en gezelschapsspelavonden.


Wie meer informatie wil over Knal vzw en hun activiteiten kan terecht op de website http://www.knalvzw.be/