13.1.10

Verdieping zeearm mag doorgaan

De Raad van State in De Haag heeft woensdagmorgen beslist dat de verruiming van de vaargeul van de Schelde mag doorgaan. Afgelopen zomer schorste de Raad de vergunning voor de uitdieping. Dat gebeurde op verzoek van natuurorganisaties. Men oordeelde toen, dat er te veel onzekerheid was over de schade aan de natuur die kon ontstaan door het uitbaggeren. Het uitstel leidde tot een hoogoplopende ruzie met ons land. Vlaanderen wil de Westerschelde zo snel mogelijk verdiepen zodat grotere schepen van zee naar Antwerpen kunnen varen. De baggerwerken zullen vóór 1 maart van start gaan zegt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits.