13.1.10

Mercedes Van Volcem wil meer speelduinen aan de kust

In een parlementaire vraag aan minister Joke Schauvliege pleit Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem voor meer speelduinen aan de kust. Te meer daar het duinendecreet daar een kader voor schept. De Vlaamse minister van Leefmilieu, natuur en cultuur stelt dat er aan de kust mogelijkheden zijn om speelduinen te voorzien in onder meer Knokke, Zeebrugge, Blankenberge en De Haan. Het is volgens haar echter aan de gemeenten om die in te richten. Van Volcem wil meer evenwicht tussen mens en natuur en zal een voorstel tot decreetwijziging indienen opdat beleefduinen worden uitgebreid ten opzichte van kijkduinen.