14.1.10

Sluis wil ‘werelderfgoed’ voor belfort

Het gemeentebestuur van Sluis wil het belfort in het grensstadje door de Unesco laten aanwijzen als werelderfgoed. Het gebouw is trouwens het enige belfort in Nederland. Met de constructie is vermoedelijk begonnen in 1386. Tijdens de geallieerde bombardementen van 11 oktober 1944 werd het Sluise belfort echter grotendeels verwoest. In 1956 werd het heropgebouwd. In Vlaanderen en Frankrijk zijn net voor het millennium alle 56 belforten door de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties al aangewezen als werelderfgoed. Ook Sluis wil dat nu. De belforten in de lage landen waren in de middeleeuwen de monumentale uitdrukking van weerbaarheid en macht van de stad. Met de aanwijzing tot werelderfgoed hoopt Sluis meer mogelijkheden te krijgen voor het ontvangen van Europese subsidies.