15.1.10

Dijkgraaf vreest verdere uitbreiding van Het Zwin

In een interview met de krant Het Nieuwsblad zegt het Knokke-Heistse gemeenteraadslid en Dijkgraaf Jan Vandepitte te vrezen dat bepaalde instanties Het Zwinreservaat in de toekomst nog verder willen uitbreiden. Hij deed de uitspraak naar aanleiding van een informatiesessie in het grensgehucht Retranchement. De Dijkgraaf heeft trouwens zijn twijfels over de uitbreiding die de komende jaren aan de orde is. Volgens hem is het agentschap Natuur en Bos “zeer machtig en nooit tevreden”. Dat er landbouwgrond onder water wordt gezet, kan voor hem niet. “Dat er geen spuiwerking komt, valt eveneens te betreuren omdat die ook de verzanding kan tegengaan”. De spuiwerking is verder een goed alternatief om de wateroverlast in het poldergebied binnen de perken te houden. “Daarnaast vormt de verzilting ook een bedreiging voor het drinkwater voor Knokke-Heist”, aldus nog de Knokke-Heistse Dijkgraaf. De gedetailleerde plannen voor de uitbreiding van Het Zwin zullen in maart klaar zijn. In 2011 starten de werken op het terrein en die zouden twee jaar duren.