9.12.09

Aanpassingen aan de Milieustraat in Knokke-Heist

Door veranderingen in de wet en het brandveiligheidstoezicht moeten aan de huisvuilverbrandingsinstallatie en op het recyclagepark in Knokke-Heist een reeks aanpassingen gebeuren. Onder meer is een afvalwaterbehandelingsinstallatie noodzakelijk. In het recyclagepark dient verder de ondergrond ondoordringbaar gemaakt en is ook een koolwaterstofafscheider nodig. Ten einde in orde te zijn met de brandverzekering moet bij de huisvuilinstallatie een bliksemafleider en branddetectieapparatuur geplaatst worden. Het gaat om kosten ten bedrage van 42.000 euro, waarvan slechts een deel door de gemeente moet betaald worden.