11.12.09

Onduidelijkheid over aantal extra asielzoekers voor Knokke-Heist

Volgens schepen Ingrid Reubens moet het OCMW in Knokke-Heist 77 asielzoekers opvangen. Het is evenwel momenteel niet duidelijk of het hier om extra mensen zonder papieren gaat, dan wel om een verhoging van het huidige quotum van 70 naar 77. Dat wordt nu uitgezocht. Indien er tientallen asielzoekers bijkomen dan is daar volgens de schepen duidelijk geen plaats voor in de badstad. Wèl kan men een aantal asielzoekers onderdak aanbieden in leegstaande huizen in de Rijkswachtlaan in de Knokse Oosthoek. De schepen verduidelijkte echter, dat de meeste asielzoekers er de voorkeur aan geven om in steden als Gent en Antwerpen een onderkomen te zoeken. De financiële tussenkomst van het OCMW is volgens haar niet direct een probleem, gezien de kosten integraal worden terugbetaald door de hogere overheid.