12.12.09

Waterprobleem Schipdonkkanaal miraculeus opgelost?

Via een lek vanuit de administratie werd het verhaal gelanceerd dat de resultaten van bijkomende studies aantonen dat er nu toch geen enkel probleem zou zijn in verband met verzilting of waterbevoorrading bij de verbreding van het Schipdonkkanaal. De Bond Beter Leefmilieu heeft daar echter z’n twijfels over. In tegenstelling tot het vroegere studiewerk, is het bijkomende onderzoek achter gesloten deuren gebeurd en werden geen belanghebbenden betrokken. Verder verklaarde Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) recent nog dat ze volop bezig zijn aan het uitwerken van een waterbalans voor het Scheldebekken, maar dat dit een complexe oefening was en dat derhalve de eerste resultaten daarvan nog een jaar op zich zouden laten wachten. Het is de Bond niet duidelijk hoe men enerzijds kan beweren dat er voldoende water is voor Seine Schelde West en anderzijds kan stellen, dat het nog een jaar zal duren voor men een deftige waterbalans heeft voor het Scheldebekken. De Bond Beter Leefmilieu vraagt dan ook, dat de ontwerpen van deze bijkomende studies publiek worden besproken binnen de werkgroepen die ook de voorgaande studies hebben begeleid.