26.9.09

In de Zwinduinen wordt het microreliëf van de Kleyne Vlakte hersteld

Maandag start het Agentschap voor Natuur en Bos in Knokke-Heist met het herstel van het microreliëf in de bijna 100 ha van de Kleyne Vlakte. Dat is het zuidelijk deel van het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders'. Het gaat meteen om de laatste, maar tevens de grootste natuurherstelactie in het kader van het Life-natuurproject Zeno. De Kleyne Vlakte is een voormalig schorre- en strandgebied dat sinds de negentiende eeuw door de Internationale Dijk van de zee is afgesneden en nu vooral uit weilanden bestaat. Naast de jumping die hier in de jaren ’30 werd aangelegd, is de Kleyne Vlakte tot de jaren ’60 ook gebruikt als vliegveld en later als karting. De oorspronkelijke geulen en het landschap in het gebied zullen hersteld worden door afgravingen en ophogingen. De kleine, aangeplante jachtbosjes worden verwijderd zodat het open karakter van de duinpolderovergang weer zichtbaar wordt. Daarnaast legt men ook een aantal poelen aan. Op deze manier wil men van de Kleyne Vlakte weer een natuurgebied maken waar vogels, amfibieën, en zeldzame planten kunnen gedijen. Vooral de boomkikker heeft dringend nood aan deze natuurherstelwerken. Tenslotte komt er ook een uitkijkpunt bij de Graaf Léon Lippensdreef zodat iedereen de herstelde Kleyne Vlakte kan bewonderen. De werken zullen een kleine 500.000 euro kosten en duren tot eind maart volgend jaar. Tijdens de werkzaamheden zullen de wandel- en fietspaden in het gebied afgesloten zijn. In het weekend zijn alle paden in de Kleyne Vlakte echter wel toegankelijk.