22.9.09

Crevits belooft werk te maken van een aantal aanslepende investeringsdossiers in Zeebrugge

De Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit, Hilde Crevits zoekt een oplossing voor de 720 meter lange kaaimuur in de Zeebrugse achterhaven. Ze beloofde dat dinsdag tijdens een werkbezoek. De kaai van Toyota en ICO/Mosolf kan al 2 jaar niet gebruikt worden omdat voor het uitbaggeren van het dok nog steeds geen vergunning is afgeleverd. Ook in de voorhaven wachten andere Zeebrugse dossiers op een vergunning. Crevits pleit voor het aanstellen van een projectcoördinator. Verder is de minister bereid om met de twee andere administraties die verantwoordelijk zijn voor de vergunningen, rond de tafel te zitten. Het gaat met name om Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.