25.9.09

Overheid wil met kustgemeenten beheerregeling voor meeuwen uitwerken

Vlaams minister Joke Schauvlieghe van leefmilieu, natuur en cultuur heeft aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist laten weten, dat men wil werken aan een oplossing voor het meeuwenprobleem aan de kust. Dat is het gevolg van een schrijven over de groeiende meeuwenoverlast in de badstad. Samen met Knokke-Heist wil de Vlaamse overheid een ‘ontwerp van beheersregeling voor de meeuwen’ opstellen. In een nieuw besluit - van kracht sinds 1 september 2009 - over soortenbescherming en soortenbeheer is de mogelijkheid voorzien om voor bepaalde soorten een 'beheerregeling' op te maken. Die regeling kan dan, na advies van de Strategische Adviesraad Leefmilieu, door de Vlaamse Regering worden vastgesteld. Dat houdt in dat de populatie van bepaalde diersoorten zal kunnen worden ingeperkt, echter steeds onder zeer strikte voorwaarden.