22.9.09

Knokke-Heist prikt gaten in het Kustveiligheidsplan

Knokke-Heist heeft een reeks opmerkingen geformuleerd over het Kustveiligheidsplan, waarvan de inzageperiode (morgen) woensdag afloopt. Het is de Afdeling Kust van Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dat “het plan-milieueffectrapport liet opmaken” in de aanloop naar een Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. Volgens Knokke-Heist ontbreekt aan het plan-MER echter een grensoverschrijdend karakter. (1) Er wordt geen enkele link gemaakt met de kustveiligheidsmaatregelen in Frankrijk of Nederland. (2) Ook wordt er geen verband gelegd met enkele van de basisprojecten van 'Vlaamse Baaien 2100'. Dat is een initiatief van een groep privébedrijven, ingenieur- en expertbureaus en mariene aannemers. Die zijn door hun beroepsactiviteiten nauw betrokken zijn bij kustverdediging, milieu, urbanisatie en kustontwikkeling. (3) Een geïntegreerd kustveiligheidsplan is het volgens de badstad evenmin. Zo wordt geen rekening gehouden met de impact op de toeristische beleving van de zeedijk. In het plan-MER ontbreekt ook een duidelijke motivering waarom sommige secties van onze kust veilig beschouwd worden en andere als onveilig. Dit blijkt gebaseerd te zijn op een veiligheidstoetsing en een risicoberekening van het Waterkundig Laboratorium. Er wordt echter nergens gedefinieerd wat een hoog of laag risico betekent. In de zone Duinbergen bv. is enkel sectie 225 een aandachtszone wegens het vooruitspringen van de zee met een smaller strand als gevolg, dit terwijl de omliggende secties 224 en 226 zich, althans gedeeltelijk, in dezelfde situatie bevinden. Een storm zal toch niet stoppen aan een arbitrair gekozen sectiegrens. (4) Het plan-MER is ook weinig concreet. Men stelt hoeveel zand er in de verschillende alternatieven moet worden aangevoerd, maar over timing, planning en kostprijs wordt niet gerept. Bij de alternatieven met strandophoging en een hoog/laag muurtje op de zeedijk wordt geen rekening gehouden de afwatering van de dijk die namelijk richting strand afhelt. Ook is er geen motivatie voor het alternatief strandhoofden te ontwerpen voor een 50-jarige storm en niet voor een 1000-jarige storm.

Oefening

Ondertussen houden onze noorderburen de komende dagen een oefening rond de ergst denkbare overstroming. Achthonderd hulpverleners moeten op meer dan twintig locaties ingrijpen. Zij hebben onder meer zes helikopters, 24 vaartuigen en tientallen voertuigen tot hun beschikking.