5.5.09

Meetputten voor grondwaterkwaliteit

Op de rand van Westkapelle is de Vlaamse Milieumaatschappij van plan twee meetputten te plaatsen aan de Dikkedijk, vlakbij de grens met Sluis. Dat gebeurt in het kader van het Europees grensoverschrijdend project Scaldwin. Dit project heeft tot doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren in een grensoverschrijdend stroomgebied. Eén onderdeel van het Scaldwinproject houdt het onderzoek in naar verzilting van het grondwater in het grensoverschrijdend poldergebied. Een stukje van Knokke-Heist tegen de Nederlandse grens valt binnen het projectgebied. Via boring en monitoring wenst men waardevolle informatie te verkrijgen over de geologische opbouw van het grondwaterreservoir. Op die manier kan ook de verzilting van het Vlaamse grondwater beter in kaart worden gebracht.